• IMG_1617191847073_1617267023388
  • IMG_1617191847073_1617267023388

KM_Trạng 3,1kg

KM_Trạng 3,1kg

Clip cho anh em tự thẩm định : https://gapo.vn/675958408/posts/qqtm49b6g4ug

Liên hệ : 0964.616.696 hoặc 0949999884 rước em về nhé!

, , , ,

Mô tả

Em đã trở lại và chắc chắn sẽ lợi hại hơn xưa !

Clip mới nhất ngày 27/4/21: https://gapo.vn/675958408/posts/qs7ei9b6g4ug

KM_Trạng 3,1kg

Clip cho anh em tự thẩm định : https://gapo.vn/675958408/posts/qqtm49b6g4ug

Đẹp trai có gì là sai! KM _Trạng 3,2kg.
Chân vảy mặt trước Km_trạng 3,2kg
Hậu độ trái, phải Km trạng 3,2kg

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!