• z2473711101182_6f3c8d34d16baff25ee693cde26452e3
  • z2473711101182_6f3c8d34d16baff25ee693cde26452e3

KMM3_Trạng 2,85kg

Mô tả

KMM3_Trạng 2,85kg

Clip : https://www.gapo.vn/675958408/posts/qs8xckb6g4ug

kmm3_trạng 2,9kg #gẫm #gadep #babaobinhdinh

Nhật ký nuôi gà

Ngày 28/04/2021

KMM3_Trạng 2,85kg

Clip : https://www.gapo.vn/675958408/posts/qs8xckb6g4ug

kmm3_trạng 2,9kg #gẫm #gadep #babaobinhdinh

 

    You have not viewed any product yet!