• z2439123678001_56b9f8a03e6ecf7389bc6bb8d3c85a53
  • z2439123678001_56b9f8a03e6ecf7389bc6bb8d3c85a53

KMM4_Trạng 2,75kg

Màu lông gây thương nhớ, Lối đá thì..phải xem Clip thôi !!

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrom2nb6g4ug

Liên hệ để đưa em về dinh: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884 Zalo/Call

, , ,

Mô tả

KMM4_Trạng 2,75kg

Màu lông gây thương nhớ, Lối đá thì..phải xem Clip thôi !!

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrom2nb6g4ug

Liên hệ để đưa em về dinh: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884 Zalo/Call

Màu lông gây thương nhớ nhiều nhất của những năm gần đây!KMM4_ Trạng 2,75kg

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!