• d5d4732d66a193ffcab0
  • d5d4732d66a193ffcab0

KMM5 Trạng 2.8kg

Clip xổ: https://gapo.vn/675958408/posts/qtuj3zb6g4ug

LH: 0964.616.696 HOẶC 0949.999.884 Zalo/Call

, ,

Mô tả

KMM5 Trạng 2.8kg

Clip xổ: https://gapo.vn/675958408/posts/qtuj3zb6g4ug

KMM5 Trạng 2.8kg
KMM5 Trạng 2.8kg

Nhật ký nuôi gà

Ngày 29/05/2021

KMM5 Trạng 2.8kg

Clip xổ: https://gapo.vn/675958408/posts/qtuj3zb6g4ug

    You have not viewed any product yet!