• IMG_1608108705270_1608110777869
  • IMG_1608108705270_1608110777869

, , , ,

Mô tả sản phẩm

Lai Thái râu
#Thairau
2,7kg, lường cong do ngủ cây.
Tuyệt đỉnh vai mé, vỉa, cựa chọt lỗ tai.
Nhanh như điện.
Cơ hội sở hữu tuyệt phẩm.
Liên hệ 0964,.616,.696 hoặc 094,.9999.,884