• n1
  • n1

8,000,000 

Mã số: #N12

sự kết hợp dòng#N và dòng Đồ Long

Hạng cân 3,15kg – đang thay lông

Sự lựa chọn tuyệt vời cho ai đang cần gà dòng chiến thay lông. Nuôi đúc hay xong lông nuôi đá đều là lựa chọn tốt.

 

, , , ,

Mô tả sản phẩm

Mã số: #N12

sự kết hợp dòng#N và dòng Đồ Long

Hạng cân 3,15kg – đang thay lông

Sự lựa chọn tuyệt vời cho ai đang cần gà dòng chiến thay lông. Nuôi đúc hay xong lông nuôi đá đều là lựa chọn tốt.

Hình ảnh tham khảo:

n12 – sự kết hợp dòng #N và dòng đồ long
gà nòi ba bảo bình định
chân vảy trước