• 109096944_907564209733920_6088756234092626217_n
  • 109096944_907564209733920_6088756234092626217_n

#Nh Cánh Tiên

10,000,000 

#nhcanhtien
Đã thay lông xong, bắt đầu chạy lồng phơi nắng. Hiện 3,5kg, chạng đá 3,3kg
Giá gà thay lông .
Phù hợp nuôi làm siêu trống đúc hoặc nuôi đào tạo đá.

 

, , , , ,

Mô tả sản phẩm

#nhcanhtien
Đã thay lông xong, bắt đầu chạy lồng phơi nắng. Hiện 3,5kg, chạng đá 3,3kg
Giá gà thay lông .
Phù hợp nuôi làm siêu trống đúc hoặc nuôi đào tạo đá.
Đặc điểm lưu ý:  cánh tiên
hình ảnh tham khảo:
nh cánh tiên- babaobinhdinh ganoi