• received_565383560807320
  • received_565383560807320

#NH – Trạng 3,15kg

23,000,000 

NH 3,15kg

Dòng máu Thiết Lĩnh, Lông voi, tuyệt đỉnh.

Vào vai ra mé, mã kỵ.quấn chặt như rắn, lên kèo xuống đùn đẩy. Phù hợp nuôi đúc hoặc thay lông nuôi đá.

 

, , , , , ,