• 109079436_275257647102879_4194879762998126273_n
  • 109079436_275257647102879_4194879762998126273_n

#NH1 – Trạng 3,6kg

8,000,000 

#NH1 3,6kg
Siêu trống đúc, dòng thần sấm và phượng hoàng… 

 

, , ,