• z2418290800116_20bd42c7cfc73102a6765b1e3efbefb2
  • z2418290800116_20bd42c7cfc73102a6765b1e3efbefb2

, , ,

Mô tả

NH108_Trạng 3kg

Clip mở  mỏ:  Chờ đợi

Ảnh ngày 5/4

Một phong cách mới! Thật ra là màu lông đẹp quá, không lỡ bỏ, hihi!

Nhật ký nuôi gà

Ngày 05/04/2021

Một phong cách mới! Thật ra là màu lông đẹp quá, không lỡ bỏ, hihi!