• z2455642260309_8e78145fbfa85a81d3857de50747d6d8
  • z2455642260309_8e78145fbfa85a81d3857de50747d6d8

NH108_Trạng 2.8kg

, , ,

Mô tả

NH108_Trạng 2,8kg

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qs24jwb6g4ug

Hình ảnh ngày 26/4:

NH108_Trạng 2,8kg #dongphuonghoang #gachien #ganoi #babaobinhdinh

NH108_Trạng 3 kg

Clip mở  mỏ:

Ảnh ngày 5/4

Một phong cách mới! Thật ra là màu lông đẹp quá, không lỡ bỏ, hihi!

Nhật ký nuôi gà

Ngày

NH108_Trạng 2,8kg #dongphuonghoang #gachien #ganoi #babaobinhdinh

Ngày 05/04/2021

Một phong cách mới! Thật ra là màu lông đẹp quá, không lỡ bỏ, hihi!
    You have not viewed any product yet!