• 115941401_304881817297280_8389085105818114781_n
  • 115941401_304881817297280_8389085105818114781_n

10,000,000 

#nh47 3kg

Đang thay lông Phù hợp nuôi đúc hoặc chờ thay lông nuôi đá.

Dòng #NH là kết hợp của nhiều dòng gà chiến cao độ của trại. Những dòng như thần sấm, thần hầu, Phượng hoàng, đồ long

Chuyên gia dùng cựa

 

, , , , , , , ,

Mô tả sản phẩm

#nh47 3kg

Đang thay lông Phù hợp nuôi đúc hoặc chờ thay lông nuôi đá.

Dòng #NH là kết hợp của nhiều dòng gà chiến cao độ của trại. Những dòng như thần sấm, thần hầu, Phượng hoàng, đồ long

Chuyên gia dùng cựa

Hình ảnh tham khảo:

gà nòi – ba bảo bình định

Chân vảy hậu độ – nh47 -ganoi