• nh54
  • nh54

#NH54 – Trạng 2,9kg

3,500,000 

#NH54 – Trạng 2,9kg

Vừa cắt lông , đã mở mỏ

 

Mô tả sản phẩm

#NH54 – Trạng 2,9kg

Vừa cắt lông, đã mở mỏ.

Chân đá cựa roi điện của dòng thần sấm. Nhìn thì cao lều khều không bắt mắt, nhưng cực hiệu quả và lợi thế trong thực chiến.

Dòng giống cao độ, nhưng giá thì rất ưu đãi.

Ai ưu thích thể loại giá dưới, chuyên dùng cựa, thì nên chọn dòng thần sấm, vừa rẻ, vừa hay.

Hình ảnh tham khảo:

ganoi
ganoi
vảy chân mặt trước
hậu độ