• received_3212056752139316
 • received_246639296396014
 • received_3212056752139316
 • received_1004560883294724
 • received_451009222400416
 • received_3353319531366213
 • received_3212056752139316
 • received_246639296396014
 • received_3212056752139316
 • received_1004560883294724
 • received_451009222400416
 • received_3353319531366213

NH59 Trạng 3,15kg

12,000,000

Ó cánh tiên #nh59
3,15kg
Bụng, cổ, lưng, mã kỵ

, , , , , , ,