• nhc
  • nhc

10,000,000 

Tía #NHcam 3kg
Đang thay lông
Gốc cổ, cổ non, mang tai, mã kỵ.
Giá thay lông
Clip trên youtube lúc chưa thay lông

https://www.youtube.com/watch?v=gtvbhEa8Ogs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0hlZz4WjGoGVWef7btYYEtXsAB52NIoHoJ5aTRdDDp6EO_ZX5ZSjNJVAU

 

, , , , , ,

Mô tả sản phẩm

Tía #NHcam 3kg
Đang thay lông
Gốc cổ, cổ non, mang tai, mã kỵ.
Giá thay lông
Clip trên youtube lúc chưa thay lông

Hình ảnh tham khảo:

#NHcam – ganoi babaobinhdinh

vảy trước – ganoi babaobinhdinh
Hậu độ phải
hậu độ trái- NHcam