• z2414886043484_0058c65200571163868f5187e5ad32f4
  • z2414886043484_0058c65200571163868f5187e5ad32f4

NHM13_Trạng 3,1kg

Ai yêu thích thể loại chạy kiệu thì alo ngay để chốt em này về nhé!

Clip mở mỏ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qqyo0ib6g4ug

Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949999884 Zalo/ Call

, , , ,

Mô tả

NHM13_Trạng 3,1kg

Ai yêu thích thể loại chạy kiệu thì alo ngay để chốt em này về nhé!

Clip mở mỏ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qqyo0ib6g4ug

Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949999884 Zalo/ Call

 

gà chạt kiệu _Nhm13 trạng 3,1kg

Nhật ký nuôi gà