• z2425710595723_d5438e81f42866805f9608e351c7b630
  • z2425710595723_d5438e81f42866805f9608e351c7b630

NHM35 _Trạng 3,05kg

Không thể ngừng yêu em !

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qr9rshb6g4ug

Liên hê: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884 Zalo/Call

 

, , , , ,

Mô tả

NHM35 _Trạng 3,05kg

Không thể ngừng yêu em !

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qr9rshb6g4ug

Liên hê: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884 Zalo/Call

Hình ảnh:

NHM35_Trạng 3,05kg

Nhật ký nuôi gà

Ngày 09/04/2021

NHM35_Trạng 3,05kg
Một màu lông và dáng đứng không thể yêu hơn được nữa!
    You have not viewed any product yet!