• z2416439112468_1e9b79d81f0934c642b9ce9ba0d499f2
  • z2416439112468_1e9b79d81f0934c642b9ce9ba0d499f2

40,000,000 

NHM64 _Trạng 3,2kg

Mở mỏ cùng trạng, có đến 2 Clip để anh em cùng nghiệm ạ!

Mọi Người xem clip để chấm điểm cho em nhé:

Clip 1:https://www.gapo.vn/675958408/posts/qr0hzhb6g4ug

Clip 2:https://www.gapo.vn/675958408/posts/qr0icsb6g4ug

Clip mới nhất 7/6/21:  https://gapo.vn/675958408/posts/qub4zob6g4ug

Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884 Zalo/Call

 

, , , , ,

Mô tả

NHM64 _Trạng 3,2kg

Mở mỏ cùng trạng, có đến 2 Clip để anh em cùng nghiệm ạ!

Mọi Người xem clip để chấm điểm cho em nhé:

Clip 1:https://www.gapo.vn/675958408/posts/qr0hzhb6g4ug

Clip 2:https://www.gapo.vn/675958408/posts/qr0icsb6g4ug

Clip mới nhất 7/6/21:  https://gapo.vn/675958408/posts/qub4zob6g4ug

Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884 Zalo/Call

Nhìn xa cứ tưởng em già., Lại gần mới biết em còn tơ măng! NHM64 trạng 3,2kg

Hình ảnh sau khi được trùng tu nhan sắc@@

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!