• z2479805011683_871686cb8816032057a9e215dbd4edd6
  • z2479805011683_871686cb8816032057a9e215dbd4edd6

NHM76_Trạng 2,75kg

Clip mở mỏ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qsf46zb6g4ug

, , , , ,

Mô tả

Cập nhật hôm nay ngày 10/5/21 – Lột xác hoàn toàn nhờ bàn tay của HLV .

NHM67_Trạng 2,8kg #dongnhm #gachien #babaobinhdinh

NHM76_Trạng 2,75kg

Clip mở mỏ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qsf46zb6g4ug

nhm67_Trạng 2,75kg #gadep #babaobinhdinh #dongnhm

Nhật ký nuôi gà

Ngày 01/05/2021

NHM76_Trạng 2,75kg

Clip mở mỏ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qsf46zb6g4ug

nhm67_Trạng 2,75kg #gadep #babaobinhdinh #dongnhm

 

    You have not viewed any product yet!