• received_286007692610633
  • received_286007692610633

#Nhquansao – Trạng 3,1kg

9,000,000 

Chân vảy quấn sáo, nhưng cựa thì không phải lục đinh, chỉ có thể là #nh chuyên gia dùng cựa.

 

Giá thay lông♦. Phù hợp nuôi đúc hoặc chờ thay lông xong nuôi đá

, , , , , ,

Mô tả sản phẩm

Chân vảy quấn sáo, nhưng cựa thì không phải lục đinh, chỉ có thể là #nh chuyên gia dùng cựa.

Giá thay lông♦. Phù hợp nuôi đúc hoặc chờ thay lông xong nuôi đá

Hình ảnh thăm khảo

Nhquansao- gà nòi babaobinhdinh

Chân vảy hậu độ nhquansao