• 4TR
  • 4TR

Ô Thanh Long – Trạng 2,95kg

4,000,000

, ,

Mô tả sản phẩm

Ô Thanh Long – Trạng 2,95kg

Chưa vào chế độ mà cứ như quả Thanh Long mất mùa í
Ai ưa thì mua rẻ về chăm.

4TR 4TRR 4TY