• df607ea10b20fe7ea7315
  • df607ea10b20fe7ea7315

Ó – Trạng 3.25kg

Clip xổ: Tập luyện CH69 3.3kg và Ó 3.25kg: https://gapo.vn/675958408/posts/qtsmc8b6g4ug

LH: 0964.616.696 HOẶC 0949.999.884 Zalo/Call

 

, ,

Mô tả

Ó – Trạng 3.25kg

Clip xổ: Tập luyện CH69 3.3kg và Ó 3.25kg: https://gapo.vn/675958408/posts/qtsmc8b6g4ugÓ - Trạng 3.25kg

Ó – Trạng 3.25kg

Nhật ký nuôi gà

Ngày 28/05/2021

Tập luyện CH69 3.3kg và Ó 3.25kg

https://gapo.vn/675958408/posts/qtsmc8b6g4ug

    You have not viewed any product yet!