• 108107251_280419823039943_1833993649328620524_n
  • 108107251_280419823039943_1833993649328620524_n

4,000,000 

S26 – TRẠNG 2,8KG

BÁN BÓNG

 

Mô tả sản phẩm

Mã số: 2,9 – trạng đá 2,9kg

Dòng song song

Tuổi:  13 tháng

Thông tin:  Chưa mở mỏ, Mới cắt lông được 10 ngày

bán bóng

HÌNH ẢNH