• 2f084ef5a6a152ff0bb0
  • 2f084ef5a6a152ff0bb0

SH100_Trạng 3,1kg

40,000,000 

SH100_Trạng 3,1kg

Chi nhánh 17

Dòng song song

Clip chuẩn bị có

LH: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884

Mô tả

SH100_Trạng 3,1kg

Dòng song song

Clip https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrp30vb6g4ug

LH: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884

 

 

Nhật ký nuôi gà

Ngày 17/04/2021

 

Ngày 09/06/2021

    You have not viewed any product yet!