• z2532131036293_1a8ec4eedfff02e22fa5a2b28f90ba6b
  • z2532131036293_1a8ec4eedfff02e22fa5a2b28f90ba6b

5,000,000 

Mô tả

SH102_Trạng 2,8kg

Ó dòng song song

Muốn dở cũng khó nè

Sh102 2,8kg Nhanh tay kẻo hụt chiến k.ê

Ó dòng song song
Muốn dở cũng khó nè
Sh102 2,8kg
Nhanh tay kẻo hụt chiến k.ê

 

 

Nhật ký nuôi gà

Ngày 04/06/2021

Ó dòng song song
Muốn dở cũng khó nè
Sh102 2,8kg
Nhanh tay kẻo hụt chiến k.ê
    You have not viewed any product yet!