• z2402418403334_e4c04958d459404580be39ebd1ff2718
  • z2402418403334_e4c04958d459404580be39ebd1ff2718

SH104_Trạng 3,05kg

Bầu trời xanh, làn mây trắng, các anh yêu nắng hay là yêu em!

Yêu em thì alo 0964.616.696.- 0949.999.884 nhé!

Hẳn 2 clip cho anh em tham khảo cho kĩ ạ:

Clip 1:  https://www.gapo.vn/675958408/posts/qqm6fjb6g4ug

Clip 2: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qqm7ijb6g4ug

, , , , , , ,

Mô tả

SH104_Trạng 3,05kg

Bầu trời xanh, làn mây trắng, các anh yêu nắng hay là yêu em!

Yêu em thì alo 0964.616.696.- 0949.999.884 nhé!

Hẳn 2 clip cho anh em tham khảo cho kĩ ạ:

Clip 1:  https://www.gapo.vn/675958408/posts/qqm6fjb6g4ug

Clip 2: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qqm7ijb6g4ug

Hình ảnh mới nhất ngày 27/3:

SH104_ Trạng 3,05kg
Chân vảy mặt trước SH104_Trạng 3,05kg

Nhật ký nuôi gà

Ngày 10/12/2020

Ngày vừa đủ tuổi vào chế độ mới, Trạng 2,9kg

Ngày 14/01/2021

Hình ảnh và clip ngày 14/1/21

chưa tỉa lông:

SH104 Trạng 3kg

Ngày 27/03/2021

Hình ảnh và clip mới nhất ngày 27/3

SH104_ Trạng 3,05kg