• sh133
  • sh133

10,000,000  5,000,000 

SH133_Trạng 3,15kg

#Dongsongsong

Clip : https://www.gapo.vn/675958408/posts/qs3k1ab6g4ug

, , , , ,

Mô tả

SH133_Trạng 3,15kg

#Dongsongsong

Clip : https://www.gapo.vn/675958408/posts/qs3k1ab6g4ug

Cập nhật ngày 22/6/21

SH133_dòng song song
#DONGSONGSONG luôn có phong cách riêng , sh133

#DONGSONGSONG luôn có phong cách riêng , sh133

Nhật ký nuôi gà

Ngày 25/04/2021

    You have not viewed any product yet!