• z2446175163416_94d5ae4b1b809cc77f1e60373fb95963
  • z2446175163416_94d5ae4b1b809cc77f1e60373fb95963

SH139_Trạng 3,05kg

SH139_Trạng 3,05kg

Clip chấm điểm: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qrw345ieh4cf

, , , , ,

Mô tả

SH139_Trạng 3,05kg

Clip chấm điểm: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qrw345ieh4cf

Hình ảnh:

Sh139_Trạng 3,05kg #dongsongsong #gachien #babaobinhdinh

 

 

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!