• 109348092_632132054095957_6477633064208266243_n
  • 109348092_632132054095957_6477633064208266243_n

#Sh5 – Trạng 3,5kg

3,500,000 

#sh5 3,5kg Dòng song song

Phù hợp nuôi đúc mái hoặc nuôi đá chạng 3,3kg. Tình trạng đang thay lông.

Giá gà thay lông

 

, , , , ,