• z2475989416095_8d3401be1c609c480b7e4e16d7d32ed2
  • z2475989416095_8d3401be1c609c480b7e4e16d7d32ed2

SH92_Trạng 2,8kg

SH92_Trạng 2,8kg

Dòng song song

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsoiivieh4cfa

Mô tả

SH92_Trạng 2,8kg

Dòng song song

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsoiivieh4cfa

SH92_Trạng 2,8kg #dongsongsong #gachien #babaobinhdinh

Nhật ký nuôi gà

Ngày 06/05/2021

SH92_Trạng 2,8kg

Dòng song song

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsoiivieh4cfa

SH92_Trạng 2,8kg #dongsongsong #gachien #babaobinhdinh

    You have not viewed any product yet!