• z2426810198421_d0636e3aa654bdde4eab52e7b58d9a4e
  • z2426810198421_d0636e3aa654bdde4eab52e7b58d9a4e

SH95_Trang 3,2kg

Clip tham khảo:

Clip 1: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrbphzb6g4ug

Clip 2: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrbqfkb6g4ug

Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884 Zalo/Call

, , , , ,

Mô tả

SH95_Trang 3,2kg

Clip tham khảo:

Clip 1: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrbphzb6g4ug

Clip 2: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrbqfkb6g4ug

Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884 Zalo/Call

Hình ảnh:

SH95 Trạng 3,2kg _ Dòng song song

SH95 Trạng 3,2kg _ Dòng song song

Nhật ký nuôi gà

Ngày 10/04/2021

    You have not viewed any product yet!