• z4106021144995_fc4ddd0c2e9566af04cd607a7bd3c329
 • z4106021144995_fc4ddd0c2e9566af04cd607a7bd3c329

SPEEP PRO

248,000 

THÀNH PHẦN:

 • Hidrololyzed Rice
 • Fructose
 • Vitamin B1
 • Vitamin B2

CÔNG DỤNG:

 • Giúp đỏ khỏe, sung sức  trong khi thi đấu.
 • Giúp tăng tốc độtăng khả năng phản xạ, tăng khả năng tấn công.
 • Giúp chiến đấu một cách dũng mãnh không bị tụt lực.

Mô tả

SPEED PRO

THÀNH PHẦN:

 • Hidrololyzed Rice
 • Fructose
 • Vitamin B1
 • Vitamin B2

CÔNG DỤNG:

 • Giúp đỏ khỏe, sung sức  trong khi thi đấu.
 • Giúp tăng tốc độtăng khả năng phản xạ, tăng khả năng tấn công.
 • Giúp chiến đấu một cách dũng mãnh không bị tụt lực.

 

 

Nhật ký nuôi gà

  You have not viewed any product yet!