• 361078bde0e914b74df8
  • 361078bde0e914b74df8

40,000,000 

SS4_ Trạng 3,2kg

Chi nhánh 17

Clip mới nhất 25/4/21: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qs3k1ab6g4ug

Clip mới nhất 7/6/21: hồ 1: https://gapo.vn/675958408/posts/qub4zob6g4ug

hồ 2: https://gapo.vn/675958408/posts/qub62lb6g4ug

 

Anh có thấy sang chấn tâm lý?

Vì hình bóng ai sang lấn tâm trí!

Màu lông huyền thoại của những huyền thoại. HLV đào tạo nói rằng: “Chỉ là mở mỏ mà SS4 đã thể hiện sự tinh quái của một chú gà chiến !”

Clip thể hiện: https://gapo.vn/675958408/posts/qqrao4b6g4ug

, , , , ,

Mô tả

SS4_ Trạng 3,2kg

Clip mới nhất 25/4/21: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qs3k1ab6g4ug

Anh có thấy sang chấn tâm lý?

Vì hình bóng ai sang lấn tâm trí!

Màu lông huyền thoại của những huyền thoại. HLV đào tạo nói rằng: “Chỉ là mở mỏ mà SS4 đã thể hiện sự tinh quái của một chú gà chiến !”

Clip thể hiện: https://gapo.vn/675958408/posts/qqrao4b6g4ug

Clip mới nhất 7/6/21: hồ 1: https://gapo.vn/675958408/posts/qub4zob6g4ug

hồ 2: https://gapo.vn/675958408/posts/qub62lb6g4ug

Hình ảnh mới nhất:

Ngày 09/06/2021

SS4_ Trạng 3,2kg #dongsongsong #gadep #ganoi #gachien #babaobinhdinh
Sắc diện và dáng đứng của chiến kê SS4 Trạng 3,2kg

Hậu độ trái, phải SS4 Trạng 3,2kg

Nhật ký nuôi gà

Ngày 07/06/2021

Clip mới nhất 7/6/21: hồ 1: https://gapo.vn/675958408/posts/qub4zob6g4ug

hồ 2: https://gapo.vn/675958408/posts/qub62lb6g4ug

    You have not viewed any product yet!