• z2425712475834_414cce9fc6c72322850beace0270aed5
  • z2425712475834_414cce9fc6c72322850beace0270aed5

SS8_Trạng 3,15kg

Dòng song song chưa bao giờ gây thất vọng về cả chân đá và thẩm mỹ!

Clip để thẩm:

Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884 Zalo/Call

Mô tả

SS8_Trạng 3,15kg

Dòng song song chưa bao giờ gây thất vọng về cả chân đá và thẩm mỹ!

Clip để thẩm:

Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884 Zalo/Call

Hình ảnh:

SS8 dòng song song trạng 3,15kg

Nhật ký nuôi gà

Ngày 09/04/2021

SS8 dòng song song trạng 3,2kg
    You have not viewed any product yet!