• z2457342829575_750ff2c679b3e5bafa23ad641d262f9f
  • z2457342829575_750ff2c679b3e5bafa23ad641d262f9f

TB18_Trạng 2,93kg

TB18_Trạng 2,93kg

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qs1njiieh4cf

Mô tả

TB18_Trạng 2,93kg

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qs1njiieh4cf

TB18 _Trạng 2,93kg #gadep #gachien #babaobinhdinh

Nhật ký nuôi gà

Ngày 24/04/2021

TB18 _Trạng 2,93kg #gadep #gachien #babaobinhdinh
    You have not viewed any product yet!