• z2479805009335_b557940a5c45762a4dabe87c963dca15
  • z2479805009335_b557940a5c45762a4dabe87c963dca15

Thư Hùng Kê _Trạng 3,1kg

Mê Trai (Gái) đầu thai mới hết, chứ Mê Gà của BBBĐ thì cứ alo cho anh em Cộng Tác Viên nhà BBBĐ thì đã cơn mê ngay thôi ạ !

Hóng Clip !

Lại bảo không yêu đi !!

Mô tả

Cập nhật ngày 10/5/21 _ Thư Hùng Kê của hôm nay !

 

Thư hùng kê _ ganoi babaobinhdinh #gadep #gachien

Thư Hùng Kê _Trạng 3,1kg

Mê Trai (Gái) đầu thai mới hết, chứ Mê Gà của BBBĐ thì cứ alo cho anh em Cộng Tác Viên nhà BBBĐ thì đã cơn mê ngay thôi ạ !

Hẳn 2 clip ạ :

Clip 1: https://gapo.vn/675958408/posts/qs97h5b6g4ug

Clip 2: https://gapo.vn/675958408/posts/qs995eb6g4ug

Lại bảo không yêu đi !!

5/6/21: luyện tập Thư Hùng Kê + SH49 trạng 3.1kg: https://gapo.vn/675958408/posts/qu7dyhb6g4ug

Hình ảnh:

Thư hùng kê_Trạng 3,1kg _Đẹp xuất sắc ạ ! Gà đang cực sung sức, ngay cả HLV muốn xin vài tấm hình cũng bị gây khó dễ đó nha ! Ngôi sao hạng A của Showbiz Ganoi cứ chả đùa..
Thư hùng kê_Trạng 3,1kg _Đẹp xuất sắc ạ ! Gà đang cực sung sức, ngay cả HLV muốn xin vài tấm hình cũng bị gây khó dễ đó nha ! Ngôi sao hạng A của Showbiz Ganoi cứ chả đùa..
Chân vảy Thư Hùng Kê-Trạng 3,1kg _Trắng như Ngọc Trinh luôn nha !

Nhật ký nuôi gà

Ngày 05/06/2021

luyện tập Thư Hùng Kê + SH49 trạng 3.1kg https://gapo.vn/675958408/posts/qu7dyhb6g4ug

Ngày 05/05/2021

Thư Hùng Kê _Trạng 3,1kg

Mê Trai (Gái) đầu thai mới hết, chứ Mê Gà của BBBĐ thì cứ alo cho anh em Cộng Tác Viên nhà BBBĐ thì đã cơn mê ngay thôi ạ !

Hẳn 2 clip ạ !

Lại bảo không yêu đi !!

    You have not viewed any product yet!