• 12′
  • 12′

Tía Bắt Bóng – Trạng 3.0kg

12,000,000

, ,

Mô tả sản phẩm

Tía bắt bóng toàn năng 3.0kg
Xem clip để tự đáng giá: #tiabatbongbabao
Clip 1: bấm vai đá bụng gốc cổ mã kỵ.
Clip 2: đá mé siêu đẳng hạ đối thủ trong 1 hồ 15 phút:
Trân trọng giới thiệu.

12]ơ 30 12,, 12,.. 12, 12., 12. 12 12' 12[