• 115911260_1391760214506054_4517095590773232310_n
  • 115911260_1391760214506054_4517095590773232310_n

#Tía Cải Trạng 3,2kg

5,000,000 

#tiacai 3,2kg

Vừa thay lông xong, bắt đầu vào chế độ chạy lồng phơi nắng.

Chuyên gia đá lưng, thuộc loại giỏi về lưng.

Phù hợp làm gà đúc hoặc nuôi chế độ đá tiếp. Giá hữu nghị

 

, , ,

Mô tả sản phẩm

#tiacai 3,2kg

Vừa thay lông xong, bắt đầu vào chế độ chạy lồng phơi nắng.

Chuyên gia đá lưng, thuộc loại giỏi về lưng.

Phù hợp làm gà đúc hoặc nuôi chế độ đá tiếp. Giá hữu nghị

tía cải – ganoi babaobinhdinh