• z2466011537018_2fd412aeeb23b3dcae3005a57024602c
  • z2466011537018_2fd412aeeb23b3dcae3005a57024602c

TÍA MẬT _Trạng 2,9kg

TÍA MẬT _Trạng 2,9kg

Chiến thần là đây chứ ở đâu nữa ạ!

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsgynjieh4cf

Mô tả

TÍA MẬT _Trạng 2,9kg

Chiến thần là đây chứ ở đâu nữa ạ!

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsgynjieh4cf

Tía mật trạng 2,9kg _ cắt lông xuống là đẹp trai liền chứ gì đâu!!

Nhật ký nuôi gà

Ngày 02/05/2021

TÍA MẬT _Trạng 2,9kg

Chiến thần là đây chứ ở đâu nữa ạ!

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsgynjieh4cf

Tía mật trạng 2,9kg _ cắt lông xuống là đẹp trai liền chứ gì đâu!!
    You have not viewed any product yet!