• IMG_1609846695443_1609847940092
  • IMG_1609846695443_1609847940092

Tía Trạng 3,1kg

, , , ,

Mô tả sản phẩm

Thể loại đâm lườn thông vỉa tuyệt đỉnh này, xưa nay các sư kê mải tìm để chơi đường xa.
Quà tết cực kỳ chất.
3,1kg
Sư kê miền trung gọi là gà thế, vào vỉa đá lưng.

Clip tham khảo https://gapo.vn/1112704575/posts/qm5c6gieh4cf
Liên hệ 0964,.616.,696 hoặc 094.,9999.,884