• z2443473232485_908013e037c24d69216fcb1c235ff730
  • z2443473232485_908013e037c24d69216fcb1c235ff730

TNN13_Trạng 3,1kg

TNN13_Trạng 3,1kg

Dòng Thu Ngân trình làng ạ. Chỉ cái tên thôi đã hiểu hết ý nghĩa của em rồi !

Clip https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrssjzb6g4ug

, , , ,

Mô tả

TNN13_Trạng 3,1kg

Dòng Thu Ngân trình làng ạ. Chỉ cái tên thôi đã hiểu hết ý nghĩa của em rồi !

Clip https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrssjzb6g4ug

Hình ảnh:

TNN13_Trạng 3,1kg #Dongthungan #babaobinhdinh #gachien

 

Nhật ký nuôi gà

Ngày 19/04/2021

TNN13_Trạng 3,1kg #Dongthungan #babaobinhdinh #gachien
    You have not viewed any product yet!