• z2411546734801_53ae58946978253d353cf89a528ebf9c
  • z2411546734801_53ae58946978253d353cf89a528ebf9c

TNN15_ Trạng 3,2kg

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qqvl7ib6g4ug

Liên hệ: Zalo/ Call 0949.999.884 hoặc 0964.616.696

, , , , , ,

Mô tả

TNN15_ Trạng 3,2kg

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qqvl7ib6g4ug

Liên hệ: Zalo/ Call 0949.999.884 hoặc 0964.616.696

Hình ảnh:

TNN15 Trạng 3,2kg

 

Nhật ký nuôi gà