• z2426808409796_3e3fd03995eef1f777b462eba8766bf0
  • z2426808409796_3e3fd03995eef1f777b462eba8766bf0

TNN16_Trạng 3,2kg

Clip tham khảo:

Clip 1: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrbphzb6g4ug

Clip 2: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrbqfkb6g4ug

Ai thích Thu ngân thì alo 0964.616.696 hoặc 0949.999.884 Zalo/Call

, ,

Mô tả

TNN16_Trạng 3,2kg

Clip tham khảo:

Clip 1: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrbphzb6g4ug

Clip 2: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrbqfkb6g4ug

Ai thích Thu ngân thì alo 0964.616.696 hoặc 0949.999.884 Zalo/Call

Hình ảnh tham khảo:

TNN16_Trạng 3,2kg

 

Nhật ký nuôi gà

Ngày 09/04/2021

TNN16_Trạng 3,2kg
    You have not viewed any product yet!