• z2413248197537_687e44d29c65a53e04b0c1ccbe0a57d4
  • z2413248197537_687e44d29c65a53e04b0c1ccbe0a57d4

, , , , , ,

Mô tả

TTLB_Trạng 3,2kg

Chiến thần trong tương lai, cần người đào tạo, alo ngay 0964.616.696 hoặc 0949.999.884 để sang tên ạ!

sẵn 2 Clip cho anh em chấm điểm:

Clip 1: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qr0hzhb6g4ug

Clip 2: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qr0icsb6g4ug

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!