• IMG_1608109395053_1608110054876
  • IMG_1608109395053_1608110054876

A431 Trạng 2,85kg

, , , , ,

Mô tả sản phẩm

Màu lông huyền thoại
2,85kg đã mở mỏ
Lưng bụng vai mé vỉa cổ…. bùm bùm bùm
Tuyệt đỉnh gà nòi, sự kết hợp những tinh hoa.
Liên hệ 0964,.616,.696 hoặc 094,.9999.,884