• 5;’
  • 5;’

Xám Chân Xanh Mắt Ếch – Trạng 3,1Kg

5,000,000

, ,

Mô tả sản phẩm

Xám chân xanh mắt ếch 3.1kg
Thay lông đã xong, vừa cắt lông chuẩn bị vào chế độ phục vụ tết.
Lối đá đa năng, sanh thế (lối) tùy đối thủ, đủ mỏ.
Ai yêu sắc diện này thì hôm nay đưa em về đội nhé.

CLIP: https://www.facebook.com/2059675767678464/videos/323530438230657/

5. 5 5' 5;' 5'; 5[ 5[; 5[ư 5] 5]' 5]ơ 5'ơ 5'ơ]