• 119431997_201838401538178_4921194322941016557_n
  • 119431997_201838401538178_4921194322941016557_n

Mô tả sản phẩm

3,1kg
Cựa giỏi, lối hay
ganoi babaobinhdinh.com