Với mỗi sản phẩm mà Công ty cung cấp, đề có tem bảo hành và phiếu bán hàng. Quý khách bảo quản cẩn thận để làm cơ sở với Công ty về chính sách bảo hành khi gặp sản phẩm bị lỗi, hư hỏng (Khách quan)

  • Về sản phẩm bị lỗi: Như không chảy nước, rò rỉ nước…Quý khách điện thoại về số hotline và gửi hàng về theo địa chỉ của Công ty. Công ty sẽ đổi sản phẩm mới tương tự
  • Về sản phẩm hư hỏng: Công ty sẽ kiểm tra từng sản phẩm cụ thể. Nếu do lỗi nhà sản xuất và không thể khắc phục được cũng sẽ đổi cho Quý khách sản phẩm mới tương tự