• z3955834358954_7795f05f770d014d75acad58119279a5
  • z3955834358954_7795f05f770d014d75acad58119279a5

3,000,000 

(Nhóm 10 con gà tơ chưa mở mỏ)
Số 6
Aal239 2,8kg chưa mở mỏ
Chương trình ưu đãi đặc biệt nhất của trại từ trước đến nay.
Gọi 19008684 để chốt nhé

#gato, gachienbabao, traiganoibabaobinhdinh, trai ga babao

Mô tả

(Nhóm 10 con gà tơ chưa mở mỏ)
Số 6
Aal239 2,8kg chưa mở mỏ
Chương trình ưu đãi đặc biệt nhất của trại từ trước đến nay.
Gọi 19008684 để chốt nhé

#gato, gachienbabao, traiganoibabaobinhdinh, trai ga babao

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!