• z4131056127557_59bf487cc65743f7cac1f36d1f6982e7
  • z4131056127557_59bf487cc65743f7cac1f36d1f6982e7

AAM84 3,15kg

10,000,000 

AAM84 3,15kg
Một sát thủ toàn diện, lối kèo dựng, chạm mỏ đá, mé hầu gốc cổ, cạnh cần, bầu diều , mã kỵ, chân đòn đẳng cấp.

Có thể thao khảo video : https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkb8cieh4cf
Gọi 19008684 để sở hữu 1 chiến kê chuyên phá xương này nhé.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

, , , , , , , , , , ,

Mô tả

AAM84 3,15kg   10.000.000 VNĐ

Một sát thủ toàn diện, gốc cổ, cạnh cần, bầu diều , mã kỵ.

Có thể thao khảo video : https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkb8cieh4cf
Gọi 19008684 để sở hữu 1 chiến kê chuyên phá xương này nhé.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

AAM84 3,15kg
Một sát thủ toàn diện, lối kèo dựng, chạm mỏ đá, mé hầu gốc cổ, cạnh cần, bầu diều , mã kỵ, chân đòn đẳng cấp.

Có thể thao khảo video : https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkb8cieh4cf
Gọi 19008684 để sở hữu 1 chiến kê chuyên phá xương này nhé.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

AAM84 3,15kg
Một sát thủ toàn diện, lối kèo dựng, chạm mỏ đá, mé hầu gốc cổ, cạnh cần, bầu diều , mã kỵ, chân đòn đẳng cấp.

Có thể thao khảo video : https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkb8cieh4cf
Gọi 19008684 để sở hữu 1 chiến kê chuyên phá xương này nhé.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

AAM84 3,15kg
Một sát thủ toàn diện, lối kèo dựng, chạm mỏ đá, mé hầu gốc cổ, cạnh cần, bầu diều , mã kỵ, chân đòn đẳng cấp.

Có thể thao khảo video : https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkb8cieh4cf
Gọi 19008684 để sở hữu 1 chiến kê chuyên phá xương này nhé.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!