• z4133391290989_76406d0e00da529b01b581f85b3abf4c
  • z4133391290989_76406d0e00da529b01b581f85b3abf4c

AAL253 3.2kg

4,000,000 

AAL253 3.2kg

Dù còn yếu, nhưng thể hiện cốt cách của gà chiến, lợi thế chiều cao và cổ dài, xương lạc tốt. Đã mở mỏ, mời theo dõi quá trình phát triển của tiểu tử này.

Mời xem video: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqj9lfieh4cf

Gọi 19008684  hoặc  Zalo 0964616696 để chốt mua

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

, , , , , , , , ,

Mô tả

AAL253 3.2kg

Dù còn yếu, nhưng thể hiện cốt cách của gà chiến, lợi thế chiều cao và cổ dài, xương lạc tốt. Đã mở mỏ, mời theo dõi quá trình phát triển của tiểu tử này.

Mời xem video: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqj9lfieh4cf

Gọi 19008684  hoặc  Zalo 0964616696 để chốt mua

Dù còn yếu, nhưng thể hiện cốt cách của gà chiến, lợi thế chiều cao và cổ dài, xương lạc tốt. Đã mở mỏ, mời theo dõi quá trình phát triển của tiểu tử này.

Mời xem video: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqj9lfieh4cf

Gọi 19008684  hoặc  Zalo 0964616696 để chốt mua

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Dù còn yếu, nhưng thể hiện cốt cách của gà chiến, lợi thế chiều cao và cổ dài, xương lạc tốt. Đã mở mỏ, mời theo dõi quá trình phát triển của tiểu tử này.

Mời xem video: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqj9lfieh4cf

Gọi 19008684  hoặc  Zalo 0964616696 để chốt mua

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Dù còn yếu, nhưng thể hiện cốt cách của gà chiến, lợi thế chiều cao và cổ dài, xương lạc tốt. Đã mở mỏ, mời theo dõi quá trình phát triển của tiểu tử này.

Mời xem video: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqj9lfieh4cf

Gọi 19008684  hoặc  Zalo 0964616696 để chốt mua

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Dù còn yếu, nhưng thể hiện cốt cách của gà chiến, lợi thế chiều cao và cổ dài, xương lạc tốt. Đã mở mỏ, mời theo dõi quá trình phát triển của tiểu tử này.

Mời xem video: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqj9lfieh4cf

Gọi 19008684  hoặc  Zalo 0964616696 để chốt mua

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!